[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

21 sierpnia rusza I edycja ogólnopolskiego badania przekrojowego

21 sierpnia rusza I edycja ogólnopolskiego badania przekrojowego w ramach nowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2016-2023.
Ankieterzy Konsorcjum utworzonego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) i PBS Sp. z o.o. przeprowadzą  bezpośrednie wywiady z:

  • 4 000 dorosłych mieszkańców naszego kraju,
  • 3 500 pracodawców,
  • 1000 instytucji prowadzących działalność szkoleniowo-doradczą.

Badanie sondażowe potrwa 3 miesiące, a jego wyniki pozwolą na dostarczenie informacji przede wszystkim na temat:

  • luk kompetencyjnych w gospodarce, czyli braków w zakresie poszukiwanej przez pracodawców wiedzy, umiejętności i postaw u osób dorosłych,
  • stanu rynku usług szkoleniowo-rozwojowych, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe w Polsce, 
  • uczenia się osób dorosłych.

Pierwsze raporty prezentujące wyniki badań i wnioski z nich płynące dostępne będą w połowie 2018 r.

Aktualności

ostatnie | wszystkie
Podziel się