[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Bilans Kapitału Ludzkiego

2016-2023

Od początku 2016 r. ponownie uruchomiony został projekt Bilans Kapitału Ludzkiego! Nowy BKL stanowi kontynuację 5 edycji badań przekrojowych o charakterze monitoringu rynku pracy zrealizowanych w latach 2010-2015.

Badanie w dalszym ciągu będzie dostarczać informacji na temat luk kompetencyjnych w gospodarce, stanu rynku usług rozwojowych w Polsce, uczenia się osób dorosłych etc. Jednocześnie, w celu dostarczenia wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych realizowane będą badania branżowe (sektorowe bilanse kompetencji dla branż, w których w osobnym projekcie, zostaną utworzone sektorowe rady ds. kompetencji).

Przeprowadzenie tych badań we współpracy z przedsiębiorcami i ekspertami skupionymi w sektorowych radach ds. kompetencji i przy zastosowaniu tej samej metodologii, zwiększy wiedzę w zakresie obecnych potrzeb w poszczególnych sektorach i umożliwi antycypowanie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w przyszłości. Najważniejsze jest jednak to, że zestawienie ze sobą oczekiwań kompetencyjnych pracodawców i uzyskiwanych obecnie efektów kształcenia będzie stanowiło podstawę do rekomendowania zmian, których adresatem będą resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, jak również szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Projekt umożliwi tym samym prowadzenie w obszarze edukacji i rynku pracy polityki publicznej opartej na dowodach.

Szósta edycja badań BKL, w nowej odsłonie, ruszy w 2017 r.


Podziel się