[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Trwa badanie zapotrzebowania na informację

W związku z uruchomieniem nowej edycji projektu BKL rozpoczęliśmy badania zapotrzebowania na informacje wśród głównych odbiorców wyników naszych badań. Analiza potrzeb informacyjnych potrwa do końca czerwca 2016 roku i polega na realizacji:

  • badań metodą CAWI (ankieta internetowa) wśród uczestników wydarzeń organizowanych w ramach BKL w latach 2010 – 2015;
  • wywiadów grupowych z przedstawicielami administracji publicznej, pracodawców i instytucji szkoleniowych;
  • indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, świata nauki, organizacji pracodawców oraz organizacji międzynarodowych badających i wspierających rozwój kapitału ludzkiego.

Naszych respondentów pytamy o zadowolenie z dotychczas prowadzonych badań BKL, sposoby korzystania z wyników i oczekiwania dotyczące tematyki przyszłych badań w latach 2016-2023.

Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu. Państwa opinie przyczynią się do większej użyteczności prowadzonych przez nas badań.

 


Podziel się