[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Europejska Strategia Zatrudnienia - doświadczenia międzynarodowe

Mutual Learning Programme wspiera kraje członkowskie w osiągnięciu założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia poprzez wymianę doświadczeń i proces wzajemnego uczenia się.  14 i 15 listopada br. w siedzibie PARP, przedstawiciele OECD, CEDEFOP, administracji 10 państw członkowskich UE (Irlandii, Belgii, Włoch, Danii, Estonii, Chorwacji, Litwy, Serbii, Malty i Hiszpanii) i niezależni eksperci zaprezentują międzynarodowe doświadczenia w zakresie monitorowania zapotrzebowania na kompetencje jako narzędzia wspierającego działania na rzecz zniwelowania występujących luk kompetencyjnych w gospodarce.

Spotkanie "Peer Review on Human Capital in Poland – labour market research project for 2016-2023", organizowane przez Komisję Europejską jest także poświęcone doświadczeniom Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w monitoringu zapotrzebowania na kompetencje wśród pracodawców. Przedstawione zostaną m.in. dotychczasowe rezultaty badania Bilans Kapitału Ludzkiego oraz plany na lata 2017-2023.


Podziel się