[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Dane

Projektowi Bilans Kapitału Ludzkiego przyświeca idea popularyzacji wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców. To unikatowe przedsięwzięcie, w którym wypracowane wyniki są bez ograniczeń i bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom.

Takie podejście do badań otwiera drzwi przed rozszerzaniem zakresu analiz, według indywidualnego zapotrzebowania, bez konieczności powielania działań i przeprowadzania powtórnych badań. Projekt tym samym nie jest realizowany dla wąskiej grupy odbiorców, ale skorzystać z niego mogą wszyscy zainteresowani.

Wyniki badań są udostępnione w różnorodnych formach:

  • Baz z danymi zgromadzonymi w trakcie badania (patrz załączniki poniżej oraz Moduł analizy danych dostępny po zalogowaniu).
  • Raportów cząstkowych z poszczególnych modułów badawczych i podsumowujących poszczególne edycje badań (zakładka Raporty).
  • Prezentacji w trakcie  ogólnopolskich konferencji i regionalnych seminariów, odbywających się po zakończeniu poszczególnych edycji badań (zakładka Wydarzenia).

Więcej na temat metodologii badań BKL można przeczytać w raportach metodologicznych przygotowywanych w ramach każdej edycji badań. Zapraszamy także do zapoznania się ze wzorami kwestionariuszy wykorzystanymi w badaniach (patrz załączniki poniżej).

 

Zapraszamy do samodzielnej analizy danych BKL on-line.

Zaloguj się!

 

 

Załączniki:

Baza badanie bezrobotnych 2010 .7z 642.08 KB pobierz
Baza badanie ludności (2010-2014) .7z 10.56 MB pobierz
baza badanie ofert pracy 2010-2013 .7z 1.14 MB pobierz
Baza badanie pracodawców 2010-2014 .7z 5.03 MB pobierz
Baza badanie studentów 2010 i 2013 .7z 4.74 MB pobierz
Baza badanie uczniów 2010 i 2013 .7z 3.54 MB pobierz
Bazy badanie instytucji szkoleniowych 2010-2014 .7z 1.13 MB pobierz
Kwestionariusze_IV_2013 .7z 2.3 MB pobierz
Raporty metodologiczne .7z 9.27 MB pobierz