[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Kontakt

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel.: +48 22 432 89 96
faks: +48 22 432 84 41
bkl@parp.gov.pl