[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Partnerzy

Bilans Kapitału Ludzkiego jest realizowany na zasadzie współpracy partnerskiej między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP) zostało powołane w kwietniu 2008 r. decyzją Jego Magnificencji Rektora UJ. Pełni ono funkcje jednostki naukowo-badawczej, eksperckiej i edukacyjnej, nastawionej przede wszystkim na współpracę z administracją publiczną, zarówno centralną jak i regionalną, w zakresie ewaluacji i analizy polityk publicznych oraz ich metodologii.
 
Obie instytucje współuczestniczą w kształtowaniu założeń strategicznych badań, opracowaniu metodologii, narzędzi i raportów, a także sprawują merytoryczną kontrolę nad całym przedsięwzięciem. Partnerska współpraca pozwala połączyć najlepsze praktyki i wieloletnie doświadczenia PARP i UJ zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. To prawdziwa symbioza praktycznego i teoretycznego podejścia do zagadnień rynku pracy, która przełożyła się na projekt oparty na najwyższych standardach badawczych. Właśnie dzięki temu wyniki są tak użytecznym narzędziem zarówno dla przyszłych i potencjalnych pracowników, specjalistów HR, pracodawców, a także instytucji publicznych na szczeblu krajowym i regionalnym, odpowiedzialnych za rozwój kapitału ludzkiego.