[Bilans Kapitału Ludzkiego]

Ciekawe dane

Zaloguj się aby eksplorować dane BKL.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.

Logowanie

Raport kończący cykl badań w ramach projektu BKL (2010-2015)

Przez siedem lat realizacji, projekt Bilans Kapitału Ludzkiego dostarczał wiarygodnych danych na temat polskiego rynku pracy. Monitorował jak wygląda podaż i popyt na kompetencje, a także system kształcenia i rynek szkoleń w Polsce.

Wyniki badań BKL pozwoliły obalić wiele z mitów dotyczących polskiego rynku pracy. Przygotowane analizy wykorzystywane były do projektowania interwencji publicznych w obszarze kapitału ludzkiego, kreowania strategii rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach czy przygotowywania regionalnych strategii walki z bezrobociem. Odwołania do publikacji BKL można znaleźć w opracowaniach przygotowywanych dla Komisji Europejskiej, dane BKL stanowią też wkład do EU Skills Panorama.

Publikacja "Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań" zamyka ten cykl badań BKL. Jest też

Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań .pdf1.01 MBpobierz
selektywnym podsumowaniem zebranych wyników. Naszą intencją było sformułowanie w wybranych obszarach rekomendacji dla polityk publicznych, zwłaszcza edukacyjnej, rynku pracy i społecznej. W niniejszej publikacji zwracamy uwagę na problemy będące fragmentem szerokiego spektrum nowych wyzwań rozwojowych.

Zapraszamy do lektury licząc, że zawarte w Raporcie rekomendacje będą ważnym głosem w dyskusji o polskim rynku pracy.

Podziel się